ΚΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Επισκευές Ηλεκτρικών Συσκευών & Γνήσια Ανταλλακτικά
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

Κατασκευαστής:
Επιλογή κατασκευαστή
Αποτελέσματα 1 - 291 από 291

1005

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1010

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1020

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1110

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1130

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1130D

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1150

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1160D

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1170

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1175

5 Χαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1180=1160

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1185

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1190

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1200

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1210

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1210V

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,99 €

1220

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1220V-UN01

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

1225

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1225C

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1226

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,78 €

1250

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1255

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1255V-XB15

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

1260D

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1265

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1266

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1270

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 8,99 €

1275

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,50 €

1275V

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,99 €

1277

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 22,49 €

1279

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 13,00 €

1280

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 11,00 €

1281

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 8,00 €

1285

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 12,50 €

1287

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1288

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 17,50 €

1288P

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 10,49 €

1289

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 9,50 €

1291

5 Microfiber Σακούλες 1001157

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1293

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 14,99 €

1294

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 8,99 €

1295

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 16,49 €

1296

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 25,99 €

1298

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 34,99 €

1300

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 12,00 €

1315

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1320

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

140

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1410

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 9,00 €

1430

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1450

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1465

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 8,49 €

1477

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1479

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,50 €

1480

5 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 8,49 €

1485

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1530=180 AEG

5 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1570

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

160

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1600

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1605

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1610

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1620=1610

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1640

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1645

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1650

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

170

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1710

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1710V-PH02

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

1720

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1730

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1730 microfilter

1730 Microfiber 5 Microfiber Σακούλες ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ...

Τιμή πώλησης: 9,04 €

1770

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1770S

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,99 €

1770V-PH03

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

1775

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

180

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1800

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1820

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,50 €

1830

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1850

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

185C

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

185D

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1860=1710

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1870

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1870V-XA05

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

1875

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

190

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

1925

5 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1945

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

195

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

195V-AE04

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

196

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

197

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1975

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

197V-AE02

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

1980

5 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

1985

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1987

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

1990

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

200

10 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

2015

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

2021

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

2024

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,49 €

2025

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

2033

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 16,00 €

2034

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,49 €

2034d

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 18,50 €

2035

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 14,00 €

2037

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 17,00 €

2038

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,99 €

2041

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 11,00 €

2054

5 Xαρτινε σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

2056

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

2058

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,49 €

2059

5 Χάρτινες σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 6,00 €

280

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

290

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

3094

6 microfiber

Τιμή πώλησης: 14,50 €

350

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

380

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

400

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

410

5 Χάρτνες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

420

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

440

5 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

510

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

520

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

570

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

580

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

580 R10

10 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 13,00 €

580 R5

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,00 €

580F

4 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

590B

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 6,99 €

590G

4 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 6,99 €

590V

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,99 €

610

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

610V

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,99 €

620 ..... 3X

3 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

620V

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,99 €

625

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,50 €

640

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

660

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 7,00 €

665

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

670

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

675

4 Microfiber σακούλες 1φιλτρο

Τιμή πώλησης: 8,99 €

680

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

685

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,00 €

710

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

720

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 8,00 €

730

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

740

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

750

5 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

755

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 20,50 €

755C

5 Xαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 9,99 €

756

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 16,00 €

756C

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

765

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

780

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

790

10 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 8,00 €

820

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

850

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 16,99 €

880

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

890

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

895

5 Χαρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

900

5 Xάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 5,99 €

920 G

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,00 €

920V- SI08

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

955

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

955V-SI10

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 9,00 €

960

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 7,00 €

960P

5 Microfiber σακούλες 1 Φίλτρο

Τιμή πώλησης: 8,00 €

965

5 Χάρτινες σακούλες

Τιμή πώλησης: 6,00 €

AD3532 Adaptors

Αντάπτορας απο 35mm σε 32mm

Τιμή πώλησης: 0,55 €

AD35H Adaptors

Αντάπτορας 35mm σε Hoover

Τιμή πώλησης: 3,99 €

AD35M Adaptors

Αντάπτορας Miele S500 S700 S800 S4000 S5000 Συνδυάζεται με ...

Τιμή πώλησης: 8,49 €

ARB Deodorant

Αρωματικό

Τιμή πώλησης: 1,49 €

ARG Deodorant

Αρωματικό

Τιμή πώλησης: 1,49 €

ARN Deodorant

Αρωματικό ντουλάπας

Τιμή πώλησης: 2,49 €

ARP Deodorant

Αρωματικό

Τιμή πώλησης: 1,49 €

ARY Deodorant

Αρωματικό Λεμόνι

Τιμή πώλησης: 2,00 €

DA1 Spiral

Δαχτυλίδι άσπρο

Τιμή πώλησης: 0,55 €

DA2 black Spira

Δαχτυλίδι μαύρο

Τιμή πώλησης: 0,64 €

DA3 Spiral

Κλικ μαύρο

Τιμή πώλησης: 0,40 €

EB32 Parts

Εξάρτημα Καναπέδων με βούρτσα στρόγγυλη

Τιμή πώλησης: 2,99 €

EB322 Parts

Εξάρτημα Καναπέδων με βούρτσα περιστρεφόμενη

Τιμή πώλησης: 3,99 €

EB35 Parts

Εξάρτημα Καναπέδων με βούρτσα στρόγγυλη

Τιμή πώλησης: 2,99 €

EB38 Parts

Εξάρτημα Καναπέδων με βούρτσα 38mm

Τιμή πώλησης: 5,00 €

EM35 Parts

εξαρτημα ρυγχος 35 mm BOSCH,SIEMENS,MIELE,JURO PRO......

Τιμή πώλησης: 2,99 €

EP35 Parts

Εξάρτημα Καναπέδων 35mm

Τιμή πώλησης: 3,99 €

FA Filters Φίλτρο Αποροφητήρα Ακαφτο Με δείκτη αλλαγής Made in Germany

Φίλτρο Αποροφητήρα Ακαφτο Με δείκτη αλλαγής Made in ...

Τιμή πώλησης: 2,99 €

FBD2 Filters

Φίλτρο για σκουπάκι BLACK & DECKER HC425 HC435 HA5920

Τιμή πώλησης: 2,99 €

FF Filters Φίλτρο Φριτέζας Διπλό 300Χ330mm Made in Germany

FF Filters Φίλτρο Φριτέζας Διπλό 300Χ330mm Made in ...

Τιμή πώλησης: 5,00 €

FH Filters HEPA

Φίλτρο Hepa Hoover TC TD TS

Τιμή πώλησης: 17,50 €

FH91 Filters HEPA

Φίλτρο Hepa Hoover Purepower

Τιμή πώλησης: 14,00 €

FK113

Φίλτρο HEPA

Τιμή πώλησης: 39,00 €

FK114 Filte

FK114 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA KARCHER KARCHER K2501 KARCHER ...

Τιμή πώλησης: 25,00 €

FK115 Filter

FK1154 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA KARCHER KARCHER MV4 … ...

Τιμή πώλησης: 23,99 €

FK95 Filter

FK95 - ΦΙΛΤΡΟ KARCHER WD4000 - WD5999 cartridge ...

Τιμή πώλησης: 27,19 €

FK996 Filter HEPA

FK996 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA KARCHER Σχήμα: ...

Τιμή πώλησης: 25,49 €

FM561

FM561 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA MIELE Μήκος: 80 (mm) Πλάτος: 180 ...

Τιμή πώλησης: 15,00 €

FM92 Filters HEPA

ΦΙΛΤΡΟ HEPA MIELE Μήκος: 80 (mm) Πλάτος: 180 ...

Τιμή πώλησης: 11,99 €

FM93 Filters

ΦΙΛΤΡΟ HEPA MIELE Μήκος: 80 (mm) Πλάτος: 180 ...

Τιμή πώλησης: 15,00 €

FN551 Hepa Nilfisk

FN551 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA NILFISK

Τιμή πώλησης: 14,50 €

FN552 Filters HEPA

FN552 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA NILFISK Μήκος: 100 (mm) Πλάτος: 100 ...

Τιμή πώλησης: 14,50 €

FN553 Filters HEPA

FN553 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA NILFISK Μήκος: 28 (mm) Πλάτος: 145 ...

Τιμή πώλησης: 14,50 €

FN554 Filters HEPA

FN554 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA NILFISK Μήκος: 95 (mm) Πλάτος: 130 ...

Τιμή πώλησης: 14,50 €

FP51

Φίλτρο HEPA

Τιμή πώλησης: 13,49 €

FP595 Filters

FP595 ΦΙΛΤΡΟ PHILIPS,AEG,ELECTROLUX...... Μήκος: 120 ...

Τιμή πώλησης: 8,99 €

FP823 Filters

Φίλτρο MOTOR FP823 - PHILIPS Μήκος: 130 (mm) Πλάτος: ...

Τιμή πώλησης: 3,99 €

FP94 Filters HEPA

FP94 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA PHILIPS Μήκος: 80 (mm) Πλάτος: 125 ...

Τιμή πώλησης: 13,00 €

FP95 Filters HEPA

FP95 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA PHILIPS,AEG,ELECTROLUX..... Μήκος: ...

Τιμή πώλησης: 11,00 €

FR52 Filters HEPA

FR52 - ΦΙΛΤΡΟ HEPA ROWENTA Rowenta RO4645 Rowenta ...

Τιμή πώλησης: 11,99 €

FS27

Φίλτρο HEPA BOSCH,SIEMENS, Μήκος: 82 (mm) Πλάτος: 95 ...

Τιμή πώλησης: 11,49 €

FS560

Φίλτρο HEPA BOSCH SIEMENS

Τιμή πώλησης: 15,50 €

FS667

Φίλτρο HEPA BOSCH SIEMENS Μήκος: 28 (mm) Πλάτος: 118 ...

Τιμή πώλησης: 13,00 €

FS736

Φίλτρο HEPA BOSCH SIEMENS Μήκος: 85 (mm) Πλάτος: 185 ...

Τιμή πώλησης: 12,50 €

FS831

Φίλτρο HEPA BOSCH SIEMENS Μήκος: 84 (mm) Πλάτος: 190 ...

Τιμή πώλησης: 20,50 €

FS930

Φίλτρο BOSCH SIEMENS

Τιμή πώλησης: 6,50 €

FUA1 Filters

Φίλτρο αέρος για ηλεκτρικές σκούπες micro filter ...

Τιμή πώλησης: 2,00 €

FUA2 99 Filters

Φίλτρο αέρος για ηλεκτρικές σκούπες micro filter 250 x ...

Τιμή πώλησης: 2,00 €

FUM1 314 Filters

Φίλτρο μοτέρ για ηλεκτρικές σκούπες 150 Χ 275 mm

Τιμή πώλησης: 2,49 €

FUM2 313B Filters

Φίλτρο μοτέρ για ηλ. σκούπες Για σκόνη και οσμές 205mm X ...

Τιμή πώλησης: 2,00 €

FUM3 C20 Filters

Φίλτρο μοτέρ για ηλ. σκούπες Για σκόνη και ...

Τιμή πώλησης: 2,49 €

FV57 Filters HEPA

Φίλτρο Hepa VORWERK KOBOLD 130/131 95x85x48mm

Τιμή πώλησης: 18,49 €

FV58 Filters HEPA

Φίλτρο Hepa VORWERK KOBOLD 135/136 80x70x50mm

Τιμή πώλησης: 18,49 €

FV59 Filters

VORWERK active carbon filter KOBOLD 130/131

Τιμή πώλησης: 16,00 €

FV60 Filters HEPA

Φίλτρο Hepa VORWERK KOBOLD VT251 VT252 95x85x48mm

Τιμή πώλησης: 22,49 €

FV61 Filters

Φίλτρο VORWERK VK135 VK136 motorfilter

Τιμή πώλησης: 5,99 €

FV62 Filters

Φίλτρο VORWERK VK140 VK150 motorfilter

Τιμή πώλησης: 5,99 €

MAE2 Tank fittings

Μούφα AEG Electrolux

Τιμή πώλησης: 9,99 €

MBS1 Tank fittings

Μούφα Bosch Siemens

Τιμή πώλησης: 8,99 €

MBS2 Tank fittings

Μούφα Bosch Siemens

Τιμή πώλησης: 7,00 €

MBS3 Tank fittings

Μούφα Bosch Siemens

Τιμή πώλησης: 8,99 €

MBS4 Tank fittings

Μούφα Bosch Siemens

Τιμή πώλησης: 8,99 €

MMI2 Tank fittings

Μούφα Miele

Τιμή πώλησης: 11,99 €

MMI3 Tank fittings

Μούφα Miele

Τιμή πώλησης: 8,00 €

MMI4 Tank fittings

Μούφα Miele

Τιμή πώλησης: 11,99 €

MMI5 Tank fittings

Μούφα Miele

Τιμή πώλησης: 11,99 €

MMI6 Tank fittings

Μούφα Miele

Τιμή πώλησης: 9,99 €

MPH1 Tank fittings

Μούφα Philips

Τιμή πώλησης: 9,99 €

MPH2 Tank fittings

Μούφα Philips

Τιμή πώλησης: 8,49 €

MPH3 Tank fittings

Μούφα Philips

Τιμή πώλησης: 8,00 €

MRO2 Tank fittings

Μούφα Γενικού τύπου ROWENTA Bully

Τιμή πώλησης: 7,00 €

MUN1 Tank fittings

Μούφα Γενικού τύπου universal 32mm 35mm 38mm

Τιμή πώλησης: 5,99 €

MUN4 Tank fittings

Μούφα Γενικού τύπου universal 40 > 41 mm

Τιμή πώλησης: 8,99 €

P32262 Nozzles

Πέλμα 32mm με ρόδες AEG ELECTROLUX PHILIPS

Τιμή πώλησης: 11,99 €

P32265 Nozzles

Πέλμα 32mm με ρόδες AEG ELECTROLUX PHILIPS

Τιμή πώλησης: 14,99 €

P32272 Nozzles

Πέλμα 32mm χωρίς ρόδες AEG ELECTROLUX PHILIPS

Τιμή πώλησης: 11,99 €

P32292 Nozzles

Πέλμα 32mm με 2 ρόδες AEG ELECTROLUX PHILIPS

Τιμή πώλησης: 16,99 €

P32295 Nozzles

Πέλμα 32mm με ρόδα AEG ELECTROLUX PHILIPS

Τιμή πώλησης: 19,99 €

P32295CS Nozzles

Πέλμα 32mm με ρόδα AEG ELECTROLUX PHILIPS Προστατευτικό ...

Τιμή πώλησης: 22,49 €

P32300 Nozzles

Πέλμα 32mm χωρίς ρόδες AEG ELECTROLUX PHILIPS Extra φάρδος ...

Τιμή πώλησης: 14,00 €

P35262 Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδες BOSCH,SIEMENS,MIELE JURO PRO.....

Τιμή πώλησης: 11,99 €

P35265 Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδες BOSCH,SIEMENS,MIELE JURO PRO.....

Τιμή πώλησης: 14,99 €

P35272 Nozzles

Πέλμα 35mm χωρίς ρόδες BOSCH.SIEMENS,MIELE, JURO PRO.....

Τιμή πώλησης: 11,99 €

P35292 Nozzles

Πέλμα 35mm με 2 ρόδες BOSCH,SIEMENS,MIELE,JURO PRO......

Τιμή πώλησης: 16,99 €

P35295 Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδες BOSCH,SIEMENS,MIELE,JURO PRO.....

Τιμή πώλησης: 19,99 €

P35295CS Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδα. BOSCH,SIEMENS,MIELE,JURO PRO....... To ...

Τιμή πώλησης: 23,05 €

P35295M Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδες και ασφάλιστρο Ιδανικό για MIELE ...

Τιμή πώλησης: 20,00 €

PE32 Πέλμα

Πέλμα 32mm για Επαγγελματικές

Τιμή πώλησης: 9,99 €

PE38 Πέλμα

Πέλμα 38mm για Επαγγελματικές

Τιμή πώλησης: 14,99 €

PEU Πέλμα

Πέλμα Universal για Επαγγελματικές

Τιμή πώλησης: 14,99 €

PP272 Nozzles

Πέλμα Philips 31,75mm LOCK με τρυπα

Τιμή πώλησης: 11,99 €

PU265 Nozzles

Πέλμα Γενικού Τύπου

Τιμή πώλησης: 14,99 €

PU272 Nozzles

Πέλμα Γενικού τύπου

Τιμή πώλησης: 11,99 €

PU295 Nozzles

Πέλμα Γενικού Τύπου

Τιμή πώλησης: 19,99 €

PU903 Nozzles

Πέλμα Γενικού Τύπου με ρόδες Με περιστρεφόμενη βούρτσα

Τιμή πώλησης: 25,00 €

SO32 Hoses

Σωλήνας τηλεσκοπικός inox 32mm AEG ELECTROLUX PHILIPS JURO ...

Τιμή πώλησης: 16,99 €

SO32B Hoses

Σωλήνας τηλεσκοπικός AEG ELECTROLUX PHILIPS JURO ...

Τιμή πώλησης: 17,99 €

SO32R Hoses

Σωλήνας τηλεσκοπικός 32mm AEG ELECTROLUX PHILIPS JURO ...

Τιμή πώλησης: 22,00 €

SO35 Hoses

Σωλήνας τηλεσκοπικός inox 35mm BOSCH,SIEMENS,MIELE,JURO ...

Τιμή πώλησης: 16,99 €

SO35B Hoses

Σωλήνας τηλεσκοπικός BOSCH,SIEMENS,MIELE JURO ...

Τιμή πώλησης: 17,99 €

SO35M Hoses

Σωλήνας τηλεσκοπικός inox 35mm Miele Lock Μήκος 100cm

Τιμή πώλησης: 25,00 €

SP1 Spiral

Σπυράλ γκρι με δαχτυλίδια 180gr/m ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τιμή πώλησης: 15,00 €

SP2 Spiral

Σπυράλ γκρι χωρίς δαχτυλίδια ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 180gr/m

Τιμή πώλησης: 12,00 €

SP4 Spiral

Σπυράλ μαύρο με δαχτυλίδια 210gr/m ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τιμή πώλησης: 15,00 €

SPM Spiral

Μούφα Bosch Siemens με spiral BOSCH,SIEMENS,711....

Τιμή πώλησης: 14,99 €

UN10

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 14,00 €

UN20

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 17,50 €

UN30

5 Microfiber σακούλες

Τιμή πώλησης: 20,50 €

X321 Bent end

32 mm ΛΑΒΗ AEG,ELECTROLUX, PHILIPS,JURO PRO.....

Τιμή πώλησης: 8,00 €

X322 Bent end

Χειρολαβή 32mm TITANIUM AEG,ELECTROLUX,PHILIPS,JURO PRO....

Τιμή πώλησης: 8,00 €

X351 Bent end

Χειρολαβή 35mm BOSCH,SIEMENS,MIELE,JURO PRO.... Με Miele ...

Τιμή πώλησης: 8,00 €

X354 Bent end

Χειρολαβή 35mm Με Miele κλείδωμα

Τιμή πώλησης: 12,00 €

X35M Bent end

Χειρολαβή Miele S370-378 S500 S600 S700 S800 S4000 S5000 ...

Τιμή πώλησης: 11,99 €

XH Bent end

Χειρολαβή Hoover alpina

Τιμή πώλησης: 16,99 €

XP Bent end

Χειρολαβή 31,75mm Philips με κλειδωμα

Τιμή πώλησης: 8,99 €

Κύλιση στην Αρχή
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση αυτού του Website, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.